Posts Tagged ‘POS-DRU’

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), lansează în consultare publică apelul de propuneri de proiecte „Educație inițială pentru o viaţă sănătoasă”. Specialiştii din domeniu spun că „sportul a fost, dintotdeauna, cel mai bun medicament pentru corp şi minte”. Din păcate, copiii noştri fac din ce în ce mai puţină mişcare… O vedem în jur, o arată şi statisticile.

Datele din Strategia Națională de Sănătate 2014 – 2020 ne spun că 1 din 10 elevi nu participă la orele de educaţie fizică din şcoală și doar de 1 din 10 copii face sport în afara orelor de educaţie fizică. Pe măsură ce timpul trece, consecinţele vieţii sedentare şi ale unei alimentaţii nesănătoase se văd. Este, aşadar, obligaţia noastră să gândim pe termen lung şi să luăm măsuri prin care să îi încurajăm pe copiii noştri să transforme sportul într-un mod de viaţă”, au declarat printre altele, oficialii ministerului Fondurilor Europene. Prin lansarea prezentului apel de propuneri de proiecte se încurajează: îmbunătăţirea standardelor de pregătire profesională şi a programei şcolare, inclusiv revizuirea planurilor de învăţământ; activităţile extracurriculare în ceea ce priveşte educaţia nonformală şi informală, inclusiv acţiuni inovatoare; introducerea unor sesiuni specifice de formare care au ca tematică egalitatea de gen, egalitatea de şanse, nediscriminarea şi respectul pentru diversitate; integrarea principiului dezvoltări durabile în instrumentele, metodologiile, procesele de predare, instruire şi activităţile dezvoltate, în vederea creşterii gradului de conştientizare asupra problemelor de mediu etc. Printre exemplele de activități şi subactivități extracurriculare, inclusiv de acţiuni inovatoare, se numără: educația pentru sănătate (stil de viață sănătos, nutriție etc.); educația în vederea dezvoltării comportamentelor adecvate în situațiile de urgență; educație prin sport (atletism, baschet, gimnastică, tenis, înot, volei etc.) inclusiv organizare de concursuri şcolare, pe modelul „Daciada”.În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte solicitanţii/ partenerii eligibili sunt Ministerul Educaţiei Naționale şi Ministerul Tineretului şi Sportului. Din grupul ţintă eligibil fac parte: preşcolarii şi elevii din învăţământul preuniversitar, părinţii şi tutorii acestora, precum şi personalul din sistemul naţional de examinare, evaluare şi curriculum în învăţământul preuniversitar.

Detalii sunt pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene unde este publicată schiţa Ghidului Solicitantului – Condiţii Generale „Educație inițială pentru o viaţă sănătoasă”.