Posts Tagged ‘Raport coeziune UE’

Comisia Europeana a publicat astazi cel de al saselea raport privind coeziunea economica, sociala si teritoriala in Uniunea Europeana. In ce priveste Romania raportul noteaza, printre altele, rata mare de crestere a disparitatilor dintre regiuni, cauzata de cresterea economica accentuata a regiunii capitalei (regiunea Bucuresti-Ilfov a inregistrat o crestere semnificativa a Produsului Intern Brut per capita de la 50% din media UE in 1995 pana la 120% din media UE in 2011). Documentul arată că politica de coeziune a UE contribuie la atingerea obiectivelor de creștere ale Strategiei Europa 2020, prin crearea de locuri de muncă și prin reducerea disparităților în interiorul Europei. În perspectiva perioadei 2014-2020, raportul schițează modul în care vor fi direcționate investițiile înspre domenii-cheie, precum eficiența energetică, ocuparea forței de muncă, incluziunea socială și IMM-urile, pentru ca investițiile să aducă beneficii maxime cetățenilor. Raportul analizează situația coeziunii în Uniune și evidențiază problemele cu care se confruntă autoritățile locale, regionale și naționale în lupta pentru a depăși impactul crizei economice și financiare. În special, în raport se constată că politica de coeziune a atenuat declinul dramatic al investițiilor publice, injectând resurse financiare extrem de necesare în multe state membre și creând o stabilitate financiară vitală pentru atragerea de investiții private. Investițiile din cadrul politicii de coeziune a UE pentru perioada 2007-2013 au produs deja rezultate. Cifrele de până la sfârșitul anului 2012 indică crearea a circa 600 000 de locuri de muncă noi, sprijinirea a 80 000 de întreprinderi noi, oferirea accesului la banda largă unui număr de 5 milioane de cetățeni și îmbunătățirea accesului la apă potabilă pentru 3,3 milioane de persoane. În plus, 5,7 milioane de persoane au fost ajutate să-și găsească un loc de muncă și încă 8,6 milioane au fost sprijinite în obținerea unei calificări. Investițiile din cadrul rundei financiare actuale, 2014-2020, se preconizează că vor fi chiar mai eficace, cu o direcționare mai bună înspre sectoare-cheie, precum economia cu emisii scăzute de dioxid de carbon, competitivitatea IMM-urilor, inovarea și ocuparea forței de muncă și incluziunea socială. Investițiile din cadrul politicii de coeziune a UE se vor cifra la peste 38 de miliarde de euro, destinați să susțină trecerea la o economie mai ecologică prin investiții în eficiența energetică și în energia din surse regenerabile – comparativ cu 16,6 miliarde de euro investiți în economia cu emisii scăzute de dioxid de carbon în perioada 2007-2013. Conform planurilor de cheltuieli și acordurilor de parteneriate ale statelor membre, fonduri de până la 33 de miliarde de euro (reprezentând o creștere de aproape 10 miliarde de euro) vor susține IMM-urile Europei în eforturile lor de a deveni mai competitive. Peste 80 de miliarde de euro vor fi investiți în capitalul uman prin Fondul social european și prin Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor. În raport se subliniază și necesitatea unei bune guvernanțe, afirmându-se că, în lipsa acesteia, nu se pot atinge rate semnificative de creștere și nici convergența economică regională. Deși guvernanța s-a îmbunătățit pretutindeni în Europa, investițiile vor continua să ajute la consolidarea capacității administrative în anumite state membre, prin formarea și sprijinirea personalului, pentru a asigura o utilizare robustă și eficace a banilor contribuabililor din UE.
Comentând pe marginea raportului, comisarul pentru politica regională afirma: „Raportul demonstrează cu claritate că politica de coeziune a devenit un instrument modern și flexibil de abordare a diferitelor provocări cu care se confruntă Europa. Această politică este acum brațul investițional al Europei: forță de reacție în caz de criză și forță strategică în ceea ce privește creșterea și generarea necesarelor locuri de muncă. Vremea subvențiilor uriașe pentru drumuri și poduri începe să treacă, întrucât multe state membre și-au redus decalajele în domeniul infrastructurii. Investițiile direcționate înspre inovare și o creștere economică ecologică vor crea locuri de muncă durabile și de calitate și vor spori competitivitatea regiunilor noastre. Însă criza și-a lăsat amprenta asupra multor orașe și regiuni. Disparitățile continuă să existe și avem încă multe de făcut. Aceste fonduri trebuie cheltuite cu înțelepciune pentru a obține rezultatele optime, în special în orașele și regiunile în care nevoile sunt cele mai urgente.”
Comisia lansează, de asemenea, o nouă Platformă pentru date deschise a politicii de coeziune pentru sprijinirea orientării mai intense înspre rezultate, pentru creșterea transparenței și pentru promovarea dezbaterii privind eficiența finanțării în cadrul politicii de coeziune. Utilizatorii pot explora datele raportului prin intermediul mai multor hărți și grafice interactive și pot, de asemenea, să includă comentarii.